CAC HRUŠICA 28.05.2017

 CAC Hrušica 28.05.2017

Našo razstavo CAC Hrušica 2017 je foto dokumentiral profesionalni poklicni fotograf g.Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, ki je več kot odlično opravil svoje delo. Profesionalne slike v visoki resoluciji brez vodnega žiga lahko dobite v digitalni obliki tudi vi.

1 x slika = 5 €
Za več informacij pišite na elektronski naslov: kdfido@gmail.com

Najlepša hvala za Vašo podporo!

Our CAC Hrušica 2017 was photo documented by professional photographer g.Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, which did more than a great job. Professional images in high resolution without watermark are available in digital form too.
1 x image = € 5
For more information, please contact : kdfido@gmail.com

Thank You for Your support!

Il nostro evento, CAC Hrušica 2017, ha fotodocumentato il fotografo professionale, il sig. Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, che ha fatto un ottimo lavoro. Le foto profssionali di grande qualita in forma digitale potette ricevere anche Voi sulla vostra email. Selezionate l’immagine che desiderate avere in forma digitale e fateci lo sapere sulla email:kdfido@gmail.com

1 x foto = 5 €
Grazie per il Vostro supporto!

CAC Hrušica 2017 photos

CAC Hrušica 2017 BIS photos

URNIK CAC Hrušica 2017/TIMETABLE CAC Hrušica 2017

 

CAC Hrušica Kako do vadišča!
Po avtocesti Ljubljana –Jesenice do zadnjega izhoda (Hrušica, Kranjska gora) pred tunelom Karavanke, nato na prvem križišču zavijete desno smer Jesenic in takoj boste zagledali na desni strani pod cesto vadišče, na naslednjem križišču zavijte še enkrat desno in ste že na parkirišču.
Po regionalni cesti se peljete skozi cele Jesenice in na velikem križišču na Hrušici zavijte LEVO in ste na parkirišču.

CAC Hrušica How to get there!
From East, South take the highway from Ljubljana direction towards Jesenice (also direction Austria, Italy) take the last exit (Hrušica, Kranjska Gora, Italy) before the Karawankentunnel, when you get to the first crossroads from highway turn RIGHT towards Jesenice and on the next crossroads turn RIGHT again.
From North, West: After Karawankentunnel take the first exit (Hrušica, Kranjska Gora, Italy) when you get to the first crossroads from highway turn RIGHT towards Jesenice and on the next crossroads turn RIGHT again.

CAC Hrušica: Kako do tamo?
Po autoputu smjer zapad Ljubljana Jesenice, na zadnjem izlazu pred tunelom Karavanke siđite sa autoputa (Hrušica, Kranjska Gora) i na prvom razkršču skrenite DESNO smjer Jesenice in na desnoj strani več čete pod cestom vidjeti poligon. Na idučem skretištu opet DESNO i več ste stigli.
Po regionalnoj cesti prođete cjele Jesenice i na velikom raskršču na Hrušici skrenite ljevo.

GPS:  46.447364, 14.012085
GOOGLE MAP: http://maps.google.si/maps?q=46.447364,+14.012085&hl=sl&t=h&z=16

Prijave za CAC  Hrušica 2017 so zaključene!

 CAC Hrušica 2017 entries are closed!

SPLETNA PRIJAVA / ONLINE ENTRY CAC HRUŠICA 2017

PDF PRIJAVNICA / PDF ENTRY CAC HRUSICA 2017

INFORMACIJE IN STATISTIKA / INFO AND STATISTICS CAC HRUŠICA 2017

OUR SPONSOR COMFORT DOG PLUS

logo

OUR SPONSOR PEKARNA PAPY

photoOUR SPONSOR PURINA PROPLAN

Zastopnik za Slovenijo Vetline d.o.o.

purina_web

 

POMEMBNA OPOZORILA:

razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na povodcu, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu.Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.Psi s kupiranimi repi in uhlji, skoteni po 01.01.2015, NE MOREJO sodelovati na razstavi.

VETERINARSKA DOLOČILA: razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, potni list za hišne živali, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

PRIJAVA: prosimo, daprijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopije rodovnika, potrdila o plačilu prijavnine, FCI potrdila o opravljenem delovnem izpitu oziroma potrdilo državnega ali mednarodnega prvaštva,če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave.

Kinološka zveza Slovenije je sprejela naslednji sklep (Komisija za strokovna vprašanja, sklep 29/3-2014).

Psov s skrajšanimi repi in uhlji, ki bodo poleženi po 1. 1. 2015, na razstavah v Republiki Sloveniji ne bo dovoljeno razstavljati. Izjema so lovsko uporabne pasme psov.

 

IMPORTANT NOTICE:

only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs cannot take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his/her dog(s) at the show. When signing the registration form exhibitor accept full compliance to the Cynological Association of Slovenia regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog by catalogue number in the ring in due time. Exhibitor’s complaint will be dealt with at the show only. Dogs with docked tail and cropped ears born after 01.01.2015 CAN NOT BE SHOWN.

VETERINARY REGULATIONS:

Exhibitor must present the veterinary health certificate with valid vaccination certificate against rabies.

ENTRY FORM:

please fill in the entry form completely and in capitals. Please, enclose copies of the pedigree, receipt of payment, the FCI trial for class 6 and champion certificate for class 7. The show organizer reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive written confirmation of the entry.

Comments are closed.