URNIK POMLAD 2017

URNIK POMLAD 2017

Posted in Šolanje | Comments Off on URNIK POMLAD 2017

Občni zbor 2017

Hrušica, dne 17.03.2017

V A B I L O  !

Člane športno kinološkega društva FIDO Hrušica vabimo na Občni zbor, ki bo

v četrtek, dne 30.03.2017 ob 19. uri v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva  Hrušica

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov OZ ŠKD FIDO HRUŠICA (Delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelja zapisnika)
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Poročila organov KD FIDO za leto 2016
  • Poročilo predsednika društva, poročila vodij sekcij oz.dejavnosti (sekcija za športno šolanje psov, sekcija za agility, male pasje urice), poročila o prireditvah, poročilo gospodarja, poročilo o popisu osnovnih sredstev, poročilo o zaključnem računu 2016, poročilo predsednika nadzornega odbora
  1. Predolg plana dela za leto 2017
  2. Predlog finančnega načrta za leto 2017
  3. Razno

V primeru, da članarine za leto 2017 še niste poravnali, vas obveščamo da jo lahko  nakažete na naš račun  SI56 6100 0001 0313 775, s pripisom članarina za leto 2017 ali pa jo plačate po priloženi položnici. Letna članarina znaša 25€.

 

                                                                                                     Predsednik ŠKD Fido Hrušica

Samo Zelenjak

Posted in Šolanje | Comments Off on Občni zbor 2017

Uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov pomlad 2017

OBVESTILO!
ŠKD Fido Hrušica vas 06.03.2017 ob 18.00 vabi na UVODNI SESTANEK za pričetek tečajev šolanja psov pomlad 2017, ki bo potekal na našem vadišču.
Prijavili se boste lahko na male igralne pasje urice, med najstniške repke, med pasje maturante (za izpite A in BBH) ali agility. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov.

Vabljeni

Posted in Šolanje | Comments Off on Uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov pomlad 2017

URNIK ŠOLANJE JESEN 2016

URNIK jesen 2016

Posted in Šolanje | Comments Off on URNIK ŠOLANJE JESEN 2016

Uvodni sestanek za pričetek jesenskega dela tečajev šolanja psov

OBVESTILO!
ŠKD Fido Hrušica vas 2.9.2016 ob 19.00 vabi na UVODNI SESTANEK za pričetek jesenskega dela tečajev šolanj psov, ki bo potekal na našem vadišču.
Prijavili se boste lahko na male igralne pasje urice, med najstniške repke, med pasje maturante (za izpite A in BBH) ali agility. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov.

Vabljeni

Posted in Šolanje | Comments Off on Uvodni sestanek za pričetek jesenskega dela tečajev šolanja psov

CENIK ŠKD FIDO 2016

CENIK

Posted in Agility, Šolanje | Comments Off on CENIK ŠKD FIDO 2016